briefly in english »
Kuljetuspalvelu Heikkilä Ky - Yritys

Arvot


Palvelemme yli 60 vuoden kokemuksella uudella ja nykyaikaisella eri tehtäviin soveltuvalla kalustolla.

Työntekijämme ovat pitkäaikaisia, motivoituneita ja koulutettuja sekä ennakoivaa ja taloudellista ajotapaa noudattavia kuljettajia.

Vuodesta 2000 lähtien olemme noudattaneet laatu- ja ympäristöjärjestelmää.

Asiakkaiden yksilöllinen palvelu on toimintamme lähtökohta.